Únanov (u Znojma)

Foto 5. Těžený kaolinitový materiál se silně kaolinizovanými zbytky matečné horniny, stav 25.8.2005.