Únanov (u Znojma)

Foto 7. Vytěžený materiál se promývá vodou a suspenze čerpá k dalšímu zpracování, stav 25.8.2005.