Únanov (u Znojma)

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 82 (A1).