Únanov (u Znojma)

Obrázek 2. RTG difrakční prášková záznam kaolinitu z Únanova, pořízeno přístrojem STOE. Číselné údaje v tabulce 1.