Vanov u Telče

Foto 1. Celkový pohled na lom od vstupní části jz. stěna, stav 21.7.2005.