Vanov u Telče

Foto 2. Přístupová cesta do zahloubení lomu - nejvíce těžené části, stav 21.7.2005.