Vanov u Telče

Foto 3. Zahloubení lomu je nejvíce těžená část, po velkých deštích dočasně zatopená, stav 21.7.2005.