Vanov u Telče

Foto 5. Struktura migmatitizované cordierit-biotitové ruly, stav 21.7.2005.