Vanov u Telče

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 77 (C5), vstup do lomu je označen červenou tečkou.