Vápenná - lom Vycpálek

Zatopený lom na Žulovém vrchu, stav 11.6.2006.