Vápenná - lom Vycpálek

Foto 1. Pohled na s. stěnu lomu od vstupu do lomu, stav 2.6.2005.