Vápenná - lom Vycpálek

Foto 2. Pohled na zatopenou a vstupní část lomu, stav 2.6.2005.