Vápenná - lom Vycpálek

Foto 3. Místo nad horní stěnou lomu s výskytem plovoucích granátů, stav 2.6.2005.