Vápenná - lom Vycpálek

Foto 5. Místo výskytu plovoucích granátů v horní části lomu, dobývky po sběratelích, stav 2.6.2005.