Vápenná - lom Vycpálek

Foto 6. Místo výskytu plovoucích granátů - hrana lomové stěny a výhled přes údolí na Žulový vrch, stav 2.6.2005.