Vápenná - lom Vycpálek

Foto 7. Krystaly plovoucích granátů v mramoru.