Vápenná - lom Vycpálek

Foto 9. Krystal plovoucího granátu obklopený wollastonitem v mramoru.