Vápenná - lom Vycpálek

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. (). Lokalita je vyznačena červeným čtverečkem.