Věžná u Nedvědice (pegmatit)

Foto 1. Lokalita je nápadná suťovým kuželem hned vedle přístupové cesty, stav 31.3.2005.