Věžná u Nedvědice (pegmatit)

Foto 2. Studijní materiál z pegmatitu je hojně zastoupen v suti i výchozech (nahoře), stav 31.3.2005.