Věžná u Nedvědice (pegmatit)

Foto 3. Struktura blokového živce, tmavé agregáty biotitu, stav 31.3.2005.