Věžná u Nedvědice (pegmatit)

Foto 4. Struktura písmenkového prorůstání živce a křemene, makrofotografie.