Věžná u Nedvědice (pegmatit)

Foto 5. Kontaktní zóna mezi pegmatitem a hadcovým tělesem, stav 31.3.2005.