Věžná u Nedvědice (pegmatit)

Foto 6. Mikrostruktura písmenkové zóny - prorůstání K-živce a křemene, XPL.