Věžná u Nedvědice (pegmatit)

Mapa 1. Výřez z turistické mapy 1:50 000, č. 84 (A3), polohy lokality je v červeném obdélníčku označena modrou tečkou.