Věžná u Nedvědice (pegmatit)

Obrázek 1. Schématický řez tělesem pegmatitu, podle Novák et al. (2003).