Věžná u Nedvědice (hadec)

Foto 1. Přístupová cesta k lokalitě - za přejezdem je k lomu potřeba zahnout vpravo po lesní cestě, vlevo je přístup ke štole Skalka, stav 31.3.2005.