Věžná u Nedvědice (hadec)

Foto 10. Porucha v serpentinitu vyplněná směsí chloritu a aktinolitu, stav 31.3.2005.