Věžná u Nedvědice (hadec)

Foto 11. Puklina vyplněná hlízovitým agregátem magnezitu a huntitu, stav 31.3.2005.