Věžná u Nedvědice (hadec)

Foto 12. Puklina vyplněná celistvým agregátem magnezitu a huntitu, stav 31.3.2005.