Věžná u Nedvědice (hadec)

Foto 13. Povlaky opálu na puklině serpentinitu, stav 31.3.2005.