Věžná u Nedvědice (hadec)

Foto 2. Přístupová cesta k lokalitě - lesní cesta vedoucí do hadcového lomu kolem lokality Věžná-pegmatit, stav 31.3.2005.