Věžná u Nedvědice (hadec)

Foto 4. Pohled na lomovou stěnu s tektonickými poruchami, které jsou vyplněny produkty alteračních přeměn hadce, stav 31.3.2005.