Věžná u Nedvědice (hadec)

Foto 8. Minerály serpentinové skupiny, mastek; hadec, PPL.