Věžná u Nedvědice (hadec)

Graf 1. Práškový RTG difrakční záznam hlízovitého agregátu z žíly pronikající hadcové těleso. Agregát je tvořen magnezitem (zelené linie) a huntitem (červené linie), měřeno na přístroji STOE Stadi P.