Věžná u Nedvědice (hadec)

Mapa 1. Výřez z turistické mapy 1:50 000, č. 84 (A3), lom zvýrazněn červeným rámečkem.