Věžná u Nedvědice (hadec)

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1 : 200 000, list Česká Třebová.