Vidnava

Foto 2. Přístupová cesta, odbočka vlevo vede ke Staré jámě, odbočka vpravo k Nové jámě, stav 17.5.2005.