Vidnava

Foto 3. Kaolinitické sedimenty ve Staré jámě, stav 17.5.2005.