Vidnava

Foto 6. Kaolinitické sedimenty v Nové jámě, stav 17.5.2005.