Vidnava

Foto 7. Kaolinitické sedimenty v Nové jámě, stav 17.5.2005.