Vidnava

Foto 8. Pleistocenní ledovcové sedimenty (písky) v Nové jámě, stav 17.5.2005.