Vidnava

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 54 (B4), lokalita je v červeném rámečku.