Zálesí u Javorníku - Čedičový vrch

Foto 10. Vyrostlice pyroxenu se zřetelně zonální stavbou; bazanit, PPL.