Zálesí u Javorníku - Čedičový vrch

Foto 12. Jehlicovité krystaly sekundárního amfibolu vykrystalované do dutiny, pyroxen; bazanit, PPL.