Zálesí u Javorníku - Čedičový vrch

Foto 2. Přístupová cesta - pěšina vedoucí po státní hranici těsně nad lomem, stav 2.6.2005.