Zálesí u Javorníku - Čedičový vrch

Foto 8. Hypautomorfně omezená vyrostlice olivínu s jevy magmatické koroze, hemikrystalická základní hmota; bazanit, PPL.