Zálesí u Javorníku - Čedičový vrch

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 54 (B1), lokalita vyznačena červeným bodem.