Zálesí u Javorníku - Čedičový vrch

Tabulka 1. Analýzy minerálů ze čtyřfázových lherzolitů v bazanitu v Zálesí (podle Fediuk, Fediuková 1989). 1-3 = olivín přepočtený na 4 kyslíky; 4-6 = pyroxen přepočtený na 6 kyslíků.

  1 2 3 4 5 6
SiO2 40,62 40,92 40,94 54,63 55,41 54,84
TiO2 0,00 0,00 0,00 0,08 0,05 0,05
Al2O3 0,36 0,36 0,18 3,48 3,30 3,97
FeO 9,02 9,34 8,87 5,78 5,90 5,70
MnO 0,06 0,07 0,07 0,15 0,12 0,12
MgO 49,23 48,66 49,28 33,34 34,14 33,66
CaO 0,02 0,06 0,03 1,29 1,32 0,77
Na2O 0,00 0,00 0,00 0,06 0,04 0,00
Cr2O3 0,03 0,06 0,03 0,60 0,37 0,48
suma 99,34 99,47 99,40 99,41 100,65 99,59
Si 0,997 1,004 1,003 1,902 1,904 1,900
Ti 0,000 0,000 0,000 0,002 0,001 0,001
Al 0,010 0,011 0,005 0,143 0,144 0,162
Fe+2 0,185 0,192 0,182 0,168 0,169 0,165
Mn 0,001 0,002 0,002 0,004 0,004 0,004
Mg 1,802 1,780 1,801 1,731 1,748 1,738
Ca 0,001 0,002 0,001 0,048 0,048 0,029
Na 0,000 0,000 0,000 0,004 0,003 0,000
Cr 0,001 0,001 0,001 0,016 0,010 0,013
suma kat. 2,997 2,992 2,995 4,018 4,031 4,012