Želešice u Brna

Foto 11. Subvertikální žíla dioritového porfyritu pronikající metabazity, stav 5.9.2005.